pokazaniya.png abonent.png vizov.png zapis.png

- . , - , , .

 || 

icon-offer-abonents.gif
, , .
s_zapr.gif
,
icon-offer-no-water.gif
, . 
icon-reconsiliation.gif ,
, .. 
icon-offer-join-net.gif
.
buys.jpg
2019
buys.jpg
.
buys.jpg ,

WhatsApp.
buys.jpg -
, , .
- :
, .- 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 68/1,70, 72,
, .- 18 (),
. , .- 3 (), 3 .1,
., .- 31, 33.
:
1. ( ),
2. , .
icon-no-water-lg.png 
09:00 15icon-yes-water-lg.png 
09:00 16
= 110 ( - ) 2 - - .-.. . 68 =500 09.00 . 15.05.2019 09.00 . 16.05.2019
. , . 100, 102, 103, 118, 160, 160 . 1
. , ,
. . ,

. ,
icon-no-water-lg.png 
21 09:00icon-yes-water-lg.png 
22 09:00
" . "

: , : , , , , , , , , , , , . :
1. ( )
2.
3.
icon-no-water-lg.png 
09:00 16icon-yes-water-lg.png 
09:00 17
=225 .

, .-8, 12, 14, 16, 17, 18, 20,
, - 3 (/ 20), 11 (/ 9).
:
1. ( ),
2. ,
3. .
icon-no-water-lg.png 
09:00 14icon-yes-water-lg.png 
21:00 14
, 16 14.05.2019 09.00 . 21.00 . :

1 15,. 67, 67, 83,
,- 2 22/91, 51 81/23,
- 2/81 26, 1/79 29,
,
.,
, .- 22, 22, 24, 26 (. 91), 28, 30/53,
. - 1 43,
- 32 58 .1,
53/30 113.
:
1. , .
icon-no-water-lg.png 
09:00 15icon-yes-water-lg.png 
09:00 16
5 09.00 . 15.05.2019 09.00 . 16.05.2019 2,0 /2 ( 3- , ) - :